Lidé
Jan Šplíchal

Jan Šplíchal

Advokát

Nastoupil do advokátní kanceláře INVICTA jako advokátní koncipient po dokončení magisterského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v březnu 2017.

Kontakt

Jan se pohybuje v advokacii od roku 2014. Své zkušenosti sbíral v několika advokátních kancelářích, kde se setkal s prací v oblasti práva občanského, obchodního, správního a trestního. Má zkušenosti též s přestupkovým právem a zastupováním ve správním řízení.

Svůj volný čas tráví nejraději sportem jako je plážový volejbal nebo plavání, rád zajde na dobrou večeři a podívá se na kvalitní film, také rád cestuje. Jan je milovník hudby, poslouchá především jazz a rock a sám hraje na saxofon. Mluví česky a anglicky.