Lidé

Klára Biskupová

Advokátka

Klára spolupracuje s advokátní kanceláří INVICTA od listopadu 2018, kdy nastoupila na pozici advokátní koncipientky. Od složení advokátní zkoušky na jaře roku 2021 působí v kanceláři jako advokátka v oblasti obchodního práva.

Kontakt

Klára je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou zakončila na podzim roku 2017 rigorózní zkouškou z občanského práva. Již během studií působila jako právní asistentka v advokátní kanceláři a delší dobu také v kanceláři notáře. V rámci semestrálního pobytu na Univerzitě v Regensburgu se věnovala studiu německého zdravotnického práva, kdy této oblasti věnovala i část své diplomové práce.

Svoji koncipientskou dráhu pak započala v notařině, kde získala zkušenosti zejména z odvětví občanského práva a práva obchodních korporací. V INVICTĚ se Klára zaměřuje především na korporace, fúze a přeměny jiného typu a související agendu.

Ve volném čase se Klára věnuje hlavně sportu. Hraje šestkový volejbal, příležitostně i plážový, ráda lyžuje, jezdí na kole či kolečkových bruslích nebo běhá se svým maďarským ohařem, odpočine si na power józe nebo u dobré knížky.

Mluví česky, anglicky a německy.

Významná praxe

  • Úspěšná realizace desítek přeměn, zahrnující různé typy fúzí, odštěpení či změn právní formy. Jednotlivé transakce se pohybují v řádek stovek milionů korun.
  • Restrukturalizace skupiny společností v celkové hodnotě přibližně 1,2 mld. Kč, zahrnující vnitropodnikovou přeměnu, přeskupení podílů, převody nemovitostí, ochranných známek a užitných vzorů a vytvoření smluvní dokumentace k vypořádání vztahů v rámci skupiny.
  • Nastavení investičního programu v rámci výstavby rekreačního objektu v chráněné krajinné oblasti Šumava v objemu bezmála 90 mil. Kč.
  • Spolupráce na vytvoření holdingové struktury pro skupinu společností realizujících developerské projekty a nastavení akciového motivačního programu pro klíčové zaměstnance.
  • Kompletní právní poradenství v rámci letitého prodeje přední developerské skupiny v celkové hodnotě přibližně 1 mld. Kč.
  • Akvizice hotelového komplexu a souvisejících pozemků v srdci Krkonoš s nabývací cenou více než 190 mil. Kč.