Lidé

Klára Biskupová

Advokátka

Klára spolupracuje s advokátní kanceláří INVICTA od listopadu 2018, kdy nastoupila na pozici advokátní koncipientky. Od složení advokátní zkoušky na jaře roku 2021 působí v kanceláři jako advokátka v oblasti korporátního práva.

Kontakt

Svá studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Klára zakončila na podzim roku 2017 rigorózní zkouškou z občanského práva. Již během studií působila jako právní asistentka v advokátní a notářské kanceláři. V rámci semestrálního pobytu na Univerzitě v Regensburgu se věnovala studiu německého rodinného a zdravotnického práva. Svoji koncipientskou dráhu pak započala v notařině, kde získala zkušenosti zejména z odvětví občanského práva a práva obchodních korporací.

Ve volném čase se Klára věnuje hlavně sportu. Hraje závodně volejbal, příležitostně i plážový, ráda lyžuje, jezdí na kole a na kolečkových bruslích nebo běhá po kopcích se svým maďarským ohařem, odpočine si pak na power józe nebo u dobré knížky.

Mluví česky, anglicky a německy.

Významná praxe

  • Restrukturalizace skupiny společností v celkové hodnotě přibližně 1,2 mld. Kč, zahrnující vnitropodnikovou přeměnu, přeskupení podílů, převody ochranných známek a užitných vzorů a vytvoření akciového motivačního programu pro zaměstnance.
  • Úspěšná realizace přeměn, zahrnující různé typy fúzí, odštěpení či změn právní formy. Jednotlivé transakce se pohybují v řádek stovek milionů korun.
  • Aktuální spolupráce na restrukturalizaci skupiny společností realizujících developerské projekty, zahrnující několik přeměn ve formě fúzí i odštěpení.
  • Nastavení investičního programu v rámci výstavby rekreačního objektu v chráněné krajinné oblasti Šumava v objemu bezmála 90 mil. Kč.