Specializace

Fúze a akvizice, právo obchodních společností

Fúze a akvizice, právo obchodních společností

Máme rozsáhlé znalosti a zkušenosti ve všech typech fúzí a akvizic a dalších reorganizací uvnitř skupiny. Našim klientům pomáháme strukturovat jejich nové podnikání i jejich korporátní změny a restrukturalizaci, včetně přeshraničních transakcí.
Reality a stavebnictví

Reality a stavebnictví

Naši klienti ví, že jejich developerské projekty by nemusely být vždy tak úspěšné, kdyby se nemohli spolehnout na hluboký vhled, znalosti a zkušenosti našich právníků. Pomáháme našim klientům při plánování komerční výstavby, při plánování a stavbě kancelářských a obytných budov, průmyslových areálů a skladů, stejně jako při výstavbě či koupi rodinných domů.
Zastupování v řízeních

Zastupování v řízeních

Klienty zastupujeme při různých typech soudních sporů, včetně zastupování před Ústavním soudem a poradenství. Rovněž jim radíme a zastupujeme je v rozhodčím řízení před českým rozhodčím soudem a ve správním řízení před místními správními orgány.
Osobní údaje a GDPR

Osobní údaje a GDPR

Naši právníci ví, jak moc důležitá je v dnešní době ochrana osobních údajů, a že v případě jejich úniku mohou vzniknout rozsáhlé škody. Víme, jak takovým rizikům předcházet a jaká opatření učinit, aby byly osobní údaje Vás a Vašich klientů v bezpečí.
Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance

Naši právníci mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti bankovního a finančního práva, zejména při poskytování právních služeb týkajících se různých typů úvěrů a transakcí s cennými papíry, včetně strukturování finančních transakcí a jejich vyjednávání.
Restrukturalizace, insolvence, konkurs

Restrukturalizace, insolvence, konkurs

Dostane-li se podnikání do finanční tísně, naši právníci jsou připraveni poskytnout okamžitou pomoc ohledně všech typů restrukturalizací dluhů, v otázkách týkajících se úpadku a konkursu a nabídnout našim klientům komplexní strategii řešení.
Rodinné firmy

Rodinné firmy

Rodinné firmy se většinou potýkají se stejnými problémy jako jiné společnosti, ale z důvodu bližších osobních vztahů, je potřeba brát v potaz zvláštní ohledy. Naši právníci chápou specifika podniků řízených rodinou a v úzké spolupráci s nimi mohou naši klienti založit a rozvíjet svůj rodinný byznys v dlouhodobém horizontu, jakož i plánovat nástupnictví do budoucna.
Restituce

Restituce

Oblast restitucí je velmi široká. Místo teorie a citací paragrafů, jsou Vám k dispozici konkrétní příběhy dvou z mnoha rodin, kterým jsme již účinně pomohli. Přečíst si můžete rovněž vyjádření advokáta Milana Prieložného, který se spolu s dalšími kolegy na restituce specializuje.
Životní prostředí a nakládání s odpady

Životní prostředí a nakládání s odpady

Ať už plánujete nový projekt nebo řešíte problém týkající se vlivu na životní prostředí, naši právníci jsou připraveni poradit při plánování projektu a posouzení vlivu na životní prostředí, včetně due diligence k prevenci právních rizik. Máme zkušenosti s procesem EIA a pomáháme klientům k dosažení efektivních výsledků v rámci územního plánování jako i v jiných relevantních správních řízení a standardech.
Obchodování s energiemi a komoditami

Obchodování s energiemi a komoditami

Naši právníci mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti při poskytování právních služeb týkajících se oblasti obchodování s energiemi a komoditami.