Specializace

Fúze a akvizice, právo obchodních společností

Fúze a akvizice, právo obchodních společností

Máme rozsáhlé znalosti a zkušenosti ve všech typech fúzí a akvizic a dalších reorganizací uvnitř skupiny. Našim klientům pomáháme strukturovat jejich nové podnikání i jejich korporátní změny a restrukturalizaci, včetně přeshraničních transakcí.
Reality a stavebnictví

Reality a stavebnictví

Naši klienti ví, že jejich developerské projekty by nemusely být vždy tak úspěšné, kdyby se nemohli spolehnout na hluboký vhled, znalosti a zkušenosti našich právníků. Pomáháme našim klientům při plánování komerční výstavby, při plánování a stavbě kancelářských a obytných budov, průmyslových areálů a skladů, stejně jako při výstavbě či koupi rodinných domů.
Zastupování v řízeních

Zastupování v řízeních

Klienty zastupujeme při různých typech soudních sporů, včetně zastupování před Ústavním soudem a poradenství. Rovněž jim radíme a zastupujeme je v rozhodčím řízení před českým rozhodčím soudem a ve správním řízení před místními správními orgány.
Osobní údaje a GDPR

Osobní údaje a GDPR

Naši právníci ví, jak moc důležitá je v dnešní době ochrana osobních údajů, a že v případě jejich úniku mohou vzniknout rozsáhlé škody. Víme, jak takovým rizikům předcházet a jaká opatření učinit, aby byly osobní údaje Vás a Vašich klientů v bezpečí.
Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance

Naši právníci mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti bankovního a finančního práva, zejména při poskytování právních služeb týkajících se různých typů úvěrů a transakcí s cennými papíry, včetně strukturování finančních transakcí a jejich vyjednávání.
Restrukturalizace, insolvence, konkurs

Restrukturalizace, insolvence, konkurs

Dostane-li se podnikání do finanční tísně, naši právníci jsou připraveni poskytnout okamžitou pomoc ohledně všech typů restrukturalizací dluhů, v otázkách týkajících se úpadku a konkursu a nabídnout našim klientům komplexní strategii řešení.
Rodinné firmy

Rodinné firmy

Rodinné firmy se většinou potýkají se stejnými problémy jako jiné společnosti, ale z důvodu bližších osobních vztahů, je potřeba brát v potaz zvláštní ohledy. Naši právníci chápou specifika podniků řízených rodinou a v úzké spolupráci s nimi mohou naši klienti založit a rozvíjet svůj rodinný byznys v dlouhodobém horizontu, jakož i plánovat nástupnictví do budoucna.
Restituce

Restituce

Oblasti restitucí se aktivně věnujeme již řadu let. Za tu dobu jsme pomohli desítkám restituentů získat spravedlivou kompenzaci za majetek, který jim byl zabaven.
Životní prostředí a nakládání s odpady

Životní prostředí a nakládání s odpady

Ať už plánujete nový projekt nebo řešíte problém týkající se vlivu na životní prostředí, naši právníci jsou připraveni poradit při plánování projektu a posouzení vlivu na životní prostředí, včetně due diligence k prevenci právních rizik. Máme zkušenosti s procesem EIA a pomáháme klientům k dosažení efektivních výsledků v rámci územního plánování jako i v jiných relevantních správních řízení a standardech.
Obchodování s energiemi a komoditami

Obchodování s energiemi a komoditami

Naši právníci mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti při poskytování právních služeb týkajících se oblasti obchodování s energiemi a komoditami.