Specializace

Restrukturalizace, insolvence, konkurs

Dostane-li se podnikání do finanční tísně, naši právníci jsou připraveni poskytnout okamžitou pomoc ohledně všech typů restrukturalizací dluhů, v otázkách týkajících se úpadku a konkursu a nabídnout našim klientům komplexní strategii řešení.

Restrukturalizace, insolvence, konkurs

Naši klienti vědí, že v úzké spolupráci s našimi právníky budou jejich zájmy chráněny nejlepším dosažitelným způsobem bez ohledu na to, zda jsou klienti na straně věřitelské či dlužnické.

Doporučujeme věřitelům nebo dlužníkům, jak předejít insolvenci a zadluženost restrukturalizovat. Pomáháme členům statutárních orgánů společností v platební neschopnosti chránit je před osobní odpovědností tak, aby mohli řádně plnit své, někdy konfliktní, zákonné povinnosti vůči společnosti a jejím věřitelům nebo společníkům.

Naši právníci zastupují klienty ve vymáhacích a v exekučních řízeních, poskytují poradenství ohledně příslušných opatření, která by měla být přijata před vstupem do insolvence, či úspěšně projít insolvenčním nebo konkursním řízením co nejefektivnějším způsobem. Jednáme s dlužníky, věřiteli, správními orgány nebo insolvenčními správci a zastupujeme klienty v souvisejících soudních sporech.

Právní služby, které poskytuje náš tým, pomáhají našim klientům při:

  • Analýze právního postavení dlužníka/věřitele, pokud jde o platební neschopnost nebo úpadek;
  • Reorganizaci skupiny, fúze, akvizic a restrukturalizaci solventních a insolventních společností, vrácení kapitálu společníkům či akcionářům, prodej problémových aktiv a dluhů;
  • Strukturování refinancování stávajících dluhů včetně řešení insolvencí a restrukturalizaci existujících zajišťovacích smluv;
  • Registrace pohledávek a zastupování věřitelů v souvisejících sporech například na stanovení zákonnosti, výše nebo pořadí pohledávky, zastupování klientů ve věřitelském výboru;
  • Vypracování a podání insolvenčního návrhu, návrhu na reorganizaci, prohlášení konkursu a vypracování související dokumentace;
  • Dlouhodobě spolupracujeme se spolehlivými exekutory a insolvenčními správci.
Kontaktní formulář
Formulář je chráněn reCAPTCHA a zásadami ochrany osobních údajůsmluvními podmínkami společnosti Google.