Aktuality

Daň z nemovitostí – důležitá změna pravidel pro určení místního koeficientu

4. 6. 2024

Od 1. 1. 2025 nabyde účinnosti novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, která výrazným způsobem mění způsob, jakým obce můžou určit výši místního koeficientu. Ten může daň navýšit až 5násobně.

Současná úprava umožňuje výši místního koeficientu stanovit obecně závaznou vyhláškou buď pro celé území obce nebo pro jednotlivé části obce. Částí obce bylo možné rozumět i taxativní výčet jednotlivých parcelních čísel nemovitostí. Velice často šlo o výčet parcelních čísel pozemků, na kterých se nacházely velké logistické či průmyslové areály. Pro zdaňovací období 2025 nebude nadále možné obecně závaznou vyhláškou určovat místní koeficient pro konkrétní výčet parcelních čísel.

Novela zákona o dani z nemovitých věcí nově zavádí, že obecně závaznou vyhláškou je možné stanovit místní koeficient jen pro:

  1. obec,
  2. jednotlivé katastrální území,
  3. jednotlivý městský obvod nebo jednotlivou městskou část,
  4. jednotlivou skupinu nemovitých věcí (např. veškeré stavby pro podnikání v průmyslu)

Pro stanovení místního koeficientu pro konkrétní pozemky bude muset obec nově vydat opatření obecné povahy.

Jedná se o velmi podstatnou změnu, neboť náležitosti jednotlivých instrumentů se výrazně liší. U opatření obecné povahy jsou zejména kladeny vyšší požadavky na jeho odůvodnění a dodržení zákazu diskriminace a proporcionality včetně povinnosti zasahovat do práv vlastníků jen v nezbytně nutné míře.

Z pohledu obce je podstatné správné vyhotovení opatření obecné povahy, aby nebylo následně soudem zrušeno a nezpůsobilo obci ztráty daňových příjmů. Opatření obecné povahy pro zdaňovací období roku 2025 je nutné přijmout do 30. 6. 2024. Nová obecně závazná vyhláška, která bude v souladu s novelou, musí být přitom platná nejpozději k 1. 10. 2024.

Vlastníkům nemovitostí, zejména velkých průmyslových a logistických areálů, kteří jsou touto daní zatíženi zpravidla nejvíce, doporučujeme sledovat úřední desku obce a aktivně se účastnit procesu přijímání opatření obecné povahy. Pokud bude opatření obecné povahy přijato bez řádného odůvodnění, je možné obrátit se na soud.

V obou případech je důležité situaci nepodcenit, jelikož ve hře jsou významné částky daňových příjmů či výdajů.

Autoři: Milan Prieložný, Pavel Kubíska