O kanceláři

Klíčovou přidanou hodnotou advokátní kanceláře INVICTA je schopnost poskytovat klientům právní full servis v oblastech: Realitního developmentu a správních povolení; Smluv ve výstavbě; Akvizic; Nemovitostních transakcí; Fúzí, přeměn a strukturování holdingů; Zastupování v řízeních; Energetiky, technologií, obnovitelných zdrojů a ESG nebo pronájmů komerčních nemovitostí kategorie A

O kanceláři

Legal500

Od roku 2018 se Invicta pravidelně umisťuje v prestižním mezinárodním žebříčku právnických firem Legal500. Managing Partner Martin Mládek a partner kanceláře Milan Prieložný patří rok co rok mezi doporučované právníky tohoto žebříčku.

MSI Global Alliance

Od 1.10.2023 je INVICTA členem mezinárodní sítě nezávislých advokátních kanceláří a daňově-poradenských/auditorských firem MSI Global Alliance.

Územní plánování a stavební řízení

Rozsáhlé jsou zkušenosti se zastupováním klientů v procesech územního plánování, stavebních řízeních, v řízeních týkajících se otázek životního prostředí, stejně jako v příslušných soudních řízeních a při řešení sporů. Dlouhodobě je poskytováno právní poradenství v oblasti strategie výstavby, při plánování staveb kancelářských i rezidenčních objektů nebo průmyslových areálů.

Právo obchodních společností

Praxe je orientována rovněž na právo obchodních společností, akvizice nebo problematiku přeměn a strukturování holdingů, včetně zastupování v příslušných soudních řízeních nebo při řešení sporů. Součástí agendy je také právní poradenství při insolvenčních řízeních a likvidacích společností.

Energetika, obnovitelné zdroje, technologie, ESG

V oblasti energetiky se kancelář věnuje zejména právní problematice obnovitelných zdrojů, technologií a ESG. Značnými zkušenostmi disponuje v oblastech due diligence, akvizic a smluvní dokumentace souvisejících s výstavbou a provozem fotovoltaických a větrných elektráren, resp. energetických parků. Poradenství poskytuje také např. při vymáhání nároků z vad díla nebo přípravě strategie vyjednávání s obcemi a občany při výstavbě nových nebo rozšiřování stávajících obnovitelných zdrojů.

Rozsáhlá publikační a vzdělávací činnost

Ve všech specializacích probíhá průběžná publikační činnost. Jen v poslední době bylo publikováno více než dvacet článků na aktuální témata, řada z nich patří na významných právních serverech jako např. Epravo.cz k nejčtenějším.

V souvislosti s tzv. novým stavebním zákonem byl zpracován a ve spolupráci s Epravo.cz natočen a distribuován pětidílný cyklus on-line kurzů.

Pro klienty i veřejnost jsou pořádaná prezenční i on-line školení a webináře. V posledních dvou letech byly proškoleny na dvě stovky odborníků různých profesí ze segmentu realitního developmentu, inženýringu, architektů, projektantů a dalších specialistů.

Zástupci advokátní kanceláře Invicta pravidelně aktivně vystupují na konferencích věnovaných především stavebnímu právu a realitnímu developmentu, namátkou: Co přináší nový stavební zákon; Města, budovy, energie; Nový stavební zákon a transformace Real Estate; Města budoucnosti.

V oblasti stavebního práva byly mimo to připraveny dvě série třídílných seminářů určených studentům Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kterých se zúčastnilo bezmála osmdesát posluchačů.

Významné protistrany

Při své práci se, jako se zástupci protistran, týmy advokátní kanceláře Invicta pravidelně setkávají s významnými advokátními kancelářemi, jako například: bnt attorneys-at-law, Clifford Chance, Glatzova & Co., HAVEL & PARTNERS, Konečná & Zacha, Peterka Partners, PRK Partners, Řanda Havel Legal, Wilsons, White & Case, Z/C/H Legal a dalšími.

Kontaktní formulář

Formulář je chráněn reCAPTCHA a zásadami ochrany osobních údajůsmluvními podmínkami společnosti Google.