O kanceláři

INVICTA je mladá advokátní kancelář s úspěšnou praxí. Náš tým tvoří profesionálové s bohatými zkušenostmi z mezinárodních kanceláří a společností. Naším cílem je poskytovat nadstandardní právní služby a poradenství velkým korporacím i malým firmám.

O kanceláři

Jsme přední odborníci v oblasti nemovitostí, stavebním právu, fúzích a akvizicích. V oblasti developerské činnosti pomáhá INVICTA předním českým developerům v povolovacích procesech v rámci plánování výstavby, i v případných správních sporech. Rozsáhlé právní poradenství zabezpečujeme svým klientům rovněž v oblasti fúzí a akvizic anebo při financování projektů a společností. Právní poradenství poskytujeme i významným realitním kancelářím.

Nemovitosti a stavebnictví

Zastupujeme klienty v procesu územního plánování, stavebním řízení, v řízeních týkajících se otázek životního prostředí, stejně jako v příslušných soudních řízeních a při řešení sporů. Při zajištění financování developerského projektu naši klienti spoléhají na komplexní zkušenosti našich právníků s projektovým a strukturovaným financováním. Navíc jsme připraveni nejen vyjednat nejlepší dosažitelné podmínky u bank nebo u soukromých investorů, ale v mnoha případech i zprostředkovat přístup k novým příležitostem financování. Pomáháme našim klientům se strategií komerční výstavby, při plánování stavby kancelářských a obytných budov nebo průmyslových areálů, stejně jako při výstavbě či koupi rodinných domů.

Fúze, akvizice a právo obchodních společnosti

Vedle realitní problematiky máme bohaté zkušenosti v oblasti korporátního práva. Jsme odborníci na právo obchodních společností a naši právníci mají rozsáhlé zkušenosti ve všech typech fúzí, akvizic a reorganizací uvnitř skupiny. Našim klientům pomáháme postavit a vyjednat jejich korporátní struktury tak, aby jejich budoucí potřeby byly pečlivě chráněny a řešíme pro ně související regulatorní otázky. Radíme jim, jak strukturovat podnikání nebo korporátní změny včetně přeshraničních transakcí. Zastupujeme je v příslušných soudních řízeních týkajících se korporátních změn, stejně jako v případě sporů uvnitř společností. Zajišťujeme standardní obecnou korporátní podporu včetně přípravy, řízení a správy valných hromad. V neposlední řadě klientům pomáháme při likvidaci stejně jako v insolvenčním řízení.

Zastupování v řízeních a řešení sporů

Radíme a zastupujeme klienty při různých typech soudních sporů, včetně zastupování před Ústavním soudem. Rovněž je zastupujeme v rozhodčích řízeních primárně před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. V posledních letech se významně zabýváme poradenstvím a zastupováním soukromoprávních a veřejnoprávních klientů ve správních řízeních a před správními soudy, včetně zastupování v řízeních o kasačních stížnostech. Zajišťujeme vymáhání a exekuci nároků a pohledávek našich klientů a poskytujeme poradenství a zastupujeme klienty při likvidaci společností a v insolvenčních řízeních. Ve všech formách zastoupení se klient může spolehnout na profesionalitu a vytrvalost týmu INVICTA při bránění jeho práv.

Bankovní a finanční právo

Know-how v oblasti bankovního a finančního práva, uplatňujeme při poskytování právních služeb týkajících se různých typů úvěrů a transakcí s cennými papíry, včetně strukturování finančních transakcí a jejich vyjednávání. INVICTA tak například zastupovala zahraniční banku v roli agenta pro zajištění při úspěšném poskytnutí prvního syndikovaného úvěru v České republice. Právní poradenství zahrnovalo přípravu zajišťovací dokumentace a revizi úvěrové dokumentace, jakož i právní analýzu podkladů k danému úvěrovému případu.

Podruhé v řadě jsme získali prestižní ocenění LEGAL 500, naši advokáti Martin Mládek, Petra Eliášová a Milan Prieložný jsou navíc mezi top doporučenými advokáty. Náš tým neustále roste, v minulém roce jsme v kanceláři nově přivítali jednu advokátku a čtyři koncipienty. Pevně věříme, že našich cílů dosáhneme společnou týmovou prací vycházející ze vzájemné důvěry a spolupráce.

Kontaktní formulář
Formulář je chráněn reCAPTCHA a zásadami ochrany osobních údajůsmluvními podmínkami společnosti Google.