Lidé

Milan Prieložný

Advokát / Partner

Je advokátem od roku 2015. Široké zkušenosti má v oblasti nemovitostí, stavebně-právní a sporné agendy, obchodního práva, zejména práva obchodních korporací, a dále v oblasti závazkového práva.

Kontakt

Součástí týmu INVICTA je od září 2016. Po ukončení studia na pražské právnické fakultě pracoval více než 4 roky v přední české advokátní kanceláři Glatzová & Co.

Volný čas Milan nejraději tráví hraním ledního hokeje, v posilovně nebo hrou na kytaru. Mluví česky a slovensky, anglicky a částečně německy.

Významná praxe

  • Právní poradenství při získávání povolení k výstavbě množství bytových domů v Praze.
  • Zastupování obcí v řízeních o zrušení územního plánu, stavební uzávěry a jiných opatření obecné povahy, poradenství při nastavování vztahů se stavebníky.
  • Zastupování ve více než 50 soudních sporech na vypořádání restitučních nároků 7 restitučních rodin.
  • Právní poradenství při rozdělení 5 bytových domů na Praze 3 na téměř 350 jednotek, nastavení vzájemných vztahů a věcných břemen.
  • Poskytování právních služeb v oblasti práva společností – příprava akcionářských smluv a smluv o převodu akcií/podílů, zakládání společností, zvyšování/snižování základního kapitálu, příprava společenstevních dokumentů, likvidace společností a zastupování akcionářů ve věci akcionářských žalob.