Lidé
Petra Potočková

Petra Potočková

Advokátka

Je advokátkou od roku 2014. Má široké zkušenosti též se zastupováním klientů v soudním a rozhodčím řízení. S Martinem Mládkem spolupracuje od října 2015.

Kontakt

Po ukončení studia na pražské právnické fakultě začala pracovat v přední české advokátní kanceláři Glatzová & Co., kde získala bohaté zkušenosti při poskytování poradenství v oblasti obchodního práva, zejména práva společností, fúzí a akvizic, závazkového a insolvenčního práva.

Ve volném čase se Petra ráda podívá na dobrý film, hraje závodně volejbal, lyžuje, běhá a relaxuje na hot józe. Mluví česky, anglicky a španělsky.

Významná praxe

  • Právní poradenství geotechnické konzultační společnosti při restrukturalizaci skupiny v České republice zahrnující fúzi sedmi mateřských, dceřiných a sesterských společností
  • Právní poradenství nadnárodnímu výrobci automobilových komponentů v rámci mezinárodní transakce zahrnující akvizici české pobočky jiného výrobce automobilových komponentů
  • Poskytování právních služeb v oblasti práva společností – příprava akcionářských smluv a smluv o převodu akcií/podílů, zakládání společností, zvyšování/snižování základního kapitálu, příprava společenstevních dokumentů, likvidace společností a zastupování akcionářů ve věci akcionářských žalob
  • Zastupování banky v soudním řízení proti pojišťovně a v souvisejícím rozhodčím řízení proti výrobci elektrárenských technologií ve věci výplaty pojistného plnění, resp. vrácení úplaty za postoupení pohledávek v rámci bezregresního faktoringu
  • Zastupování západočeského města při podání ústavní stížnosti ve věci vlastnictví pozemků
  • Právní poradenství středně velkým společnostem při podání dlužnického insolvenčního návrhu a návrhu na povolení reorganizace/prohlášení konkursu, příprava související dokumentace
  • Zastupování věřitelů při uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, příprava věřitelských insolvenčních návrhů, přihlašování pohledávek, účast na soudním jednání