Lidé

Kamila Janoušková

Advokátka / Partnerka

S advokátní kanceláří INVICTA začala spolupracovat v červenci 2019 jako advokátka.

Kontakt

Kamila se v advokacii pohybuje od roku 2012. První zkušenosti získala na pozici právního asistenta v advokátní kanceláři zaměřené na občanské a obchodní právo, s důrazem na právo obchodních korporací a spornou agendu. Po ukončení studia krátce působila na civilněprávním oddělení legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti. Poté navázala na svou praxi v advokátní kanceláři a začala pracovat jako advokátní koncipientka.

Ve volném čase se pravidelně vydává do hor, kde se věnuje turistice a lyžování. Pokud je ve městě, ráda zajde na procházku nebo do divadla, případně doma rodině upeče něco dobrého.

Mluví česky a anglicky.

Významná praxe

Komplexní právní poradenství při:

  • Akvizicích pozemků v Praze a okolí, určených převážně k výstavbě rezidenčního bydlení a polyfunkčních objektů. Budoucí hodnota jednotlivých projektů často přesahuje 1 mld. Kč.
  • Scelování rozsáhlých územních celků v několika krajských městech, určených k výstavbě nových městských čtvrtí.
  • Akvizicích, výstavbě a financování řady retail parků. Jednotlivé transakce se pohybují v řádek nižších stovek milionů korun.
  • Zajištění syndikovaného úvěru na výstavbu projektu rezidenčního bydlení, v objemu přesahujícím 600 mil. Kč.