Lidé

David Kišari

Koncipient

S advokátní kanceláří INVICTA začal spolupracovat v říjnu 2022 jako paralegal, od února 2023 působí na pozici advokátního koncipienta.

Kontakt

David je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Praktické právní zkušenosti sbíral již od počátku svého studia. Nejprve působil jako právní asistent v advokátní kanceláři specializující se na trestní a občanské právo. Pokračoval v advokátní kanceláři zaměřené na generální praxi, kde se věnoval zejména oblastem nemovitostí, sporné agendě a trestnímu právu.

Ve volném čase si nejlépe odpočine turistikou a sportem, věnuje se běhu a fotbalu. Nepohrdne však ani sporty kavárenskými, zejména kulečníkem. Má rád dobré pivo, českou a maďarskou kuchyni.

Hovoří česky a anglicky.