Lidé

Marek Plojhar

Advokát

S advokátní kanceláří INVICTA začal spolupracovat v červenci 2021.

Kontakt

Marek je absolventem právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Bezprostředně po ukončení studia začal působit v advokacii. Nejprve jako koncipient středně velké advokátní kanceláře, kde se věnoval zejména občanskému, obchodnímu a správnímu právu, včetně řady soudních, správních a rozhodčích řízení. Poté, co se v červnu 2018 stal advokátem, přesídlil do pražské advokátní kanceláře, kde jeho specializacemi byly právo obchodních korporací, závazkové a autorské právo, právo hospodářské soutěže a právo nekalé soutěže.

Volný čas Marek tráví nejčastěji sportem, rád hraje fotbal a jezdí na snowboardu. Zálibu našel také v cestování, architektuře nebo urbanismu. Věnuje se četbě knih o historii a aktivně se zajímá o rozvoj hlavního města Prahy.

Hovoří česky a anglicky.