Specializace

Zastupování v řízeních

Klienty zastupujeme při různých typech soudních sporů, včetně zastupování před Ústavním soudem a poradenství. Rovněž jim radíme a zastupujeme je v rozhodčím řízení před českým rozhodčím soudem a ve správním řízení před místními správními orgány.

Zastupování v řízeních

Zajišťujeme vymáhání a exekuci nároků a pohledávek našich klientů a poskytujeme poradenství při likvidaci společností a v insolvenčních řízeních.

Právní služby, které poskytuje náš tým, pomáhají našim klientům při:

  • Analýze sporů a souvisejících rizik, při pečlivém zvážení řešení, navrhujeme účinnou strategii a vhodné alternativy pro další postup;
  • Přípravě relevantních procesních dokumentů, včetně žádostí o předběžné opatření, žalob, odvolání, mimořádných opravných prostředků a ústavních stížností;
  • Zastupování klientů ve všech fázích řízení, včetně výkonu rozhodnutí a v exekučním řízení;
  • Zastupování klientů v insolvenčním a likvidačním řízení;
Kontaktní formulář
Formulář je chráněn reCAPTCHA a zásadami ochrany osobních údajůsmluvními podmínkami společnosti Google.