Specializace

Restituce

Oblasti restitucí se aktivně věnujeme již řadu let. Za tu dobu jsme pomohli desítkám restituentů získat spravedlivou kompenzaci za majetek, který jim byl zabaven.

Mám dotaz

Důležité skutečnosti

 • Restituční nároky původních restituentů a jejich oprávněných osob se nepromlčují
 • Restituční nárok lze zdědit
 • V případě nesprávné evidence restitučního nároku státem je možné již vypořádaný nárok revidovat a původní hodnotu nároku znásobit
 • Restituční nároky lze stále uplatnit u soudu

Aktuální statistika

 • Naše úspěšnost při vymáhání restitučních nároků: více než 90 %
 • Počet případů/osob, která zastupujeme (vč. aktuálně probíhajících): 84 řízení / 33 klientů
 • Průměrné znásobení původního restitučního nároku: 15 násobek
 • Průměrná délka získání prvního náhradního pozemku: přibližně 18 měsíců
 • Průměrná délka řízení (od posouzení situace po celkové vypořádání přeceněného nároku): 3-4 roky

Typický klient

Našimi typickými klienty jsou potomci původních vlastníků (restituentů), kteří restituční nárok zdědili. Přicházejí jak s nároky zatím neuplatněnými, tak s nároky, které se jim uplatnit nepodařilo nebo s těmi, které uplatnili, ale rozhodli se průběh řízení a získanou náhradu revidovat. Velmi často je totiž restituční nárok státem nesprávně vypočtený a evidovaný.

Advokát Milan Prieložný a jeho tým, každý jednotlivý případ vždy pečlivě vyhodnotí a navrhnou klientovi konkrétní řešení situace.

Při vymáhání restitučních nároků dosahujeme více než 90% úspěšnosti.
Mgr. Milan Prieložný, advokát

V případě skutečně nesprávné evidence restitučního nároku státem mohou správné úvodní posouzení případu a odpovídající právní strategie restituční nárok znásobit. V praxi se často setkáváme s deseti i vícenásobným zhodnocením. Našim doposud největším úspěchem je téměř čtyřicetinásobek původního restitučního nároku, který získali dědicové pražských restituentů.

Restituční nároky lze stále u soudu uplatnit, lze je dědit, nepromlčují se.
Mgr. Milan Prieložný, advokát

Jelikož od zabavení majetku uběhla zpravidla desetiletí a mnohé okolnosti se za tu dobu podstatně změnily, není výjimkou, že jednoho klienta (jednu rodinu restituentů) zastupujeme v několika současně běžících nebo na sebe navazujících řízeních.

Řízení probíhá zpravidla několik let, přičemž první konkrétní náhradu je možné získat například již po prvním roce. Typická celková délka řízení je 3 až 4 roky.

Reprezentativní příklad

 • Rodině byly v padesátých a šedesátých letech 20. století znárodněny pozemky
 • Po „sametové revoluci“ rodina požádala o jejich vrácení
 • Jelikož část pozemků byla po znárodnění zastavěna, zákon jejich vydání (vrácení) nepovoloval
 • Pozemkový úřad věc řešil bezmála dvacet let, nakonec stanovil, že rodině náleží kompenzace v celkové výši necelého milionu korun
 • Jelikož rodina v průběhu zmíněných dvaceti let nárok již částečně čerpala (ať už finančními náhradami nebo náhradními pozemky z veřejných nabídek), byl její restituční nárok prakticky nulový

Rodinu jsme začali zastupovat v roce 2018

 • Po důkladné analýze situace byl zpracován znalecký posudek
 • Podle posudku má rodina nárok na více než 14 násobek hodnoty uváděné Pozemkovým úřadem
 • Žádali jsme Pozemkový úřad o vydání náhradních pozemků v hodnotě dle znaleckého posudku
 • Pozemkový úřad žádosti zamítl
 • Byly podány soudní žaloby
 • Soudy postupně rozhodují ve prospěch rodiny (rozhodly tak již více než desetkrát)
 • Rodina průběžně dostává náhradní pozemky
 • Pozemkový úřad si nechal zpracovat oponentní znalecký posudek (vůči posudku našemu), který stanovil, že rodina má nárok na cca 11 násobek úřadem původně stanovené hodnoty
 • Pozemkový úřad přesto v každém jednotlivém řízení trvá na svém a u rodiny eviduje nulový restituční nárok
 • První kladné rozhodnutí odvolacího soudu, nyní potvrzené i Nejvyšším soudem, bylo vydáno již po necelých dvou letech od podání žaloby

Celkem už má rodina tři kladná rozhodnutí odvolacího soudu a další čtyři kladná rozhodnutí soudu prvých stupňů, ohledně kterých bude nyní probíhat odvolací řízení.

Rychlost jednotlivých soudních řízení byla navíc ovlivněna pandemií koronaviru a také čekáním na oponentní znalecký posudek Pozemkového úřadu. Jinak lze očekávat vydání rozhodnutí i dříve.

Kontaktní formulář
Formulář je chráněn reCAPTCHA a zásadami ochrany osobních údajůsmluvními podmínkami společnosti Google.