Specializace

Rodinné firmy

Rodinné firmy se většinou potýkají se stejnými problémy jako jiné společnosti, ale z důvodu bližších osobních vztahů, je potřeba brát v potaz zvláštní ohledy. Naši právníci chápou specifika podniků řízených rodinou a v úzké spolupráci s nimi mohou naši klienti založit a rozvíjet svůj rodinný byznys v dlouhodobém horizontu, jakož i plánovat nástupnictví do budoucna.

Rodinné firmy

Právní služby, které poskytuje náš tým, pomáhají našim klientům při:

  • Nastavení vnitřních pravidel pro fungování podniků, přípravě firemní dokumentace a struktury řízení rodinného podnikání, založení právního rámce vztahů jak mezi vlastníky firem navzájem, tak mezi vlastníky a managementem firem;
  • Vytváření vhodných právních struktur pro rodinou vlastněné společnosti, strukturování holdingů nebo fondů;
  • Zakládání nového podnikání, zakládání joint ventures, ochraně investic;
  • Přípravě plánů nástupnictví, včetně přípravy závěti a řešení otázek spojených s dědickým nástupnictvím.
  • Dlouhodobě pracujeme v úzké spolupráci s přidruženou notářskou kanceláří.
Kontaktní formulář
Formulář je chráněn reCAPTCHA a zásadami ochrany osobních údajůsmluvními podmínkami společnosti Google.