Aktuality

JUDr. Kamila Janoušková a Mgr. Milan Prieložný partnery advokátní kanceláře INVICTA

31. 1. 2024

Advokátní kancelář INVICTA, přední specialista na stavební právo, nemovitostní transakce, právo obchodních korporací, M&A, spory, obnovitelné zdroje energie a ESG, buduje partnerskou strukturu. Na pozice partnerů poprvé v historii kanceláře postoupili vedoucí advokáti JUDr. Kamila Janoušková a Mgr. Milan Prieložný.

Zakladatel a Managing Partner INVICTA Mgr. Martin Mládek k tomu říká: „Invictu jsem založil s cílem vybudovat špičkovou advokátní kancelář, zaměřenou na stavební právo a s ním související specializace. Milan Prieložný byl jedním z prvních členů týmu. Kamila Janoušková s námi začala spolupracovat v polovině roku 2019. Oba mají pro klienty i kancelář zásadní přínos, denně prokazují, že jejich právní odbornost, zkušenosti i schopnost samostatně řídit jsou mimořádné. V polovině loňského roku jsem jim proto nabídl pozice partnerů. Velmi mne potěšilo, že nabídku přijali.“

INVICTA od svého založení v roce 2016 neustále roste jak co do tržeb, tak co do počtu a velikosti klientů. Rozšiřuje se také okruh specializací. Aktuálně dvacetičlenný tým obsluhuje desítky realitních developerů, stavebních firem, na nemovitosti zaměřených investičních fondů, měst a obcí. Na kontě má stovky úspěšně dokončených realitně-developerských projektů, od solitérních bytových domů až po výstavbu nových městských čtvrtí. Poskytuje komplexní právní servis, počínaje akvizicemi pozemků, resp. rozsáhlých rozvojových území o stovkách tisíc metrů čtverečních, přes náročný proces stavebního řízení a smluvní dokumentaci, až po prodej či pronájem hotových jednotek. Zajišťuje také všechny související právní problematiky, jako např. fúze, přeměny nebo spory. Zkušenosti má s výstavbou fotovoltaických a větrných parků, nově se věnuje komunitní energetice a ESG.

JUDr. Kamila Janoušková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V advokacii se pohybuje od roku 2012. První zkušenosti získala na pozici právního asistenta v advokátní kanceláři zaměřené na občanské a obchodní právo, s důrazem na právo obchodních korporací a spornou agendu. Po ukončení studia krátce působila na civilněprávním oddělení legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti. Poté navázala na svou praxi v advokátní kanceláři a začala pracovat jako advokátní koncipientka. Advokátkou je od roku 2019, ve stejném roce začala spolupracovat s advokátní kanceláří INVICTA. „Pozice partnera kanceláře je pro mne oceněním a zároveň závazkem. Věřím, že mi umožní ještě více rozvíjet naše klíčové specializace, nemovitostní transakce a právo obchodních korporací.“ komentuje Kamila Janoušková a dodává: „Vidím také řadu nových příležitostí. Jednou z nich je např. oblast Family Office, na které spolu s kolegy již nějakou dobu pracujeme. Samozřejmě se budu i nadále intenzivně věnovat podpoře svého týmu, který je našim klientům i mně samotné v každém okamžiku pevnou oporou.“

Mgr. Milan Prieložný je advokátem od roku 2015. Široké zkušenosti má v oblasti nemovitostí, stavebně-právní a sporné agendy, obchodního práva, zejména práva obchodních korporací, a také v oblasti závazkového práva. Po ukončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy pracoval více než 4 roky v přední české advokátní kanceláři Glatzová & Co. S advokátní kanceláří INVICTA začal spolupracovat krátce po jejím založení, v roce 2016. „O budování partnerské struktury jsme s Martinem Mládkem diskutovali již delší dobu, v roce 2023 nastal ten správný čas. Nabídku stát se partnerem kanceláře jsem přijal s velkou radostí, ale také pokorou. Jsem přesvědčen, že náš postup na pozice partnerů dává i ostatním kolegům jasný signál, že kancelář to s rozvojem myslí vážně.“ zamýšlí se nad významem partnerství v advokátních kancelářích Milan Prieložný a pokračuje: „Vedu stavebně-právní tým a tým zaměřený na spory. Především stavební právo se v poslední době vyvíjí velmi dynamicky. O tzv. novém stavebním zákonu slyšel určitě každý. Potenciál partnerské pozice hodlám využít jak pro další rozvoj této agendy, tak také pro etablování kanceláře v tématech nových, jakými jsou např. obnovitelné zdroje energie, komunitní energetika nebo ESG.“

Od roku 2018 se INVICTA pravidelně umisťuje v prestižním mezinárodním žebříčku Legal500. Zakladatel kanceláře Mgr. Martin Mládek a partner kanceláře Mgr. Milan Prieložný patří rok co rok mezi tímto žebříčkem doporučované právníky. V roce 2023 se INVICTA stala členem asociace MSI Global Alliance, která sdružuje nezávislé advokátní a daňově-poradenské kanceláře ve více než stovce zemí světa.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK