Aktuality

Uzavření smlouvy o dílo ústně nutně neznamená, že se zhotovitel svých nároků na zaplacení ceny díla nedomůže.

6. 5. 2024

Ve sporu jsme převzali zastoupení klienta, který jako zhotovitel prováděl pro objednatele dílo s nehmotným výsledkem spočívající ve vytvoření mobilní aplikace, webových stránek a souvisejících propagačních materiálů. To vše bez písemně uzavřené smlouvy o dílo.

Poté, co objednatel převzal digitální podklady, ukončil s klientem spolupráci a odmítl zaplatit cenu díla s argumentem, že dílo je nekvalitní a předražené a že již zaplatil za odvedenou práci víc, než odpovídá hodnotě díla. S tím se však klient nesmířil a podal žalobu na zaplacení zbývající části ceny díla.

V průběhu soudního sporu se klientovi podařilo prokázat, že objednateli předal velký objem dat a že měli společně zavedený mechanismus úhrady ceny za dílo, který dlouhodobě fungoval. Až do okamžiku, než se objednatel rozhodl, že další platby již poskytovat nebude.

Rovněž bylo v řízení klientem prokázáno, že kvalita jím odvedené práce byla velmi vysoká, jelikož objednatel klientem zpracované podklady používá dodnes a v rámci jejich vzájemné komunikace bylo opakovaně objednatelem potvrzováno, že výstupy jsou perfektní.

A jak to celé dopadlo?
V průběhu soudního řízení zadal soud vyhotovení nezávislého znaleckého posudku z oboru IT a ekonomika, který závěry tvrzené klientem jednoznačně podpořil. Objednateli tak nezbylo nic jiného, než klientovi na základě rozsudku zaplatit celou požadovanou částku včetně úroků z prodlení a náhrady nákladů řízení.

Autoři: Martin Mládek, Jan Skoupý