Aktuality

Řízení EIA bude možné vést i pro projekt, který (zatím) nesplňuje podmínky územního plánu

15. 1. 2024

V souvislosti s účinností nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a zákona o jednotném environmentálním stanovisku č. 148/2023 Sb., se mění rozsah dodávaných příloh k žádosti o posouzení vlivu záměru na životní prostředí, neboli EIA.

Od 1. 1. 2024 nebude nutné k žádosti EIA dokládat vyjádření orgánu územního plánování. Odpadá tak povinnost žadatele záměr ještě před započetím procesu EIA předložit orgánu územního plánování. V průběhu procesu EIA se totiž může územně plánovací dokumentace ještě změnit, a není důvod řízení EIA odkládat.

Záměry EIA tedy mohou být posuzovány i za situace, kdy s jejich výstavbou příslušná územně plánovací dokumentace (zatím) nepočítá a stavebník chce v průběhu řízení EIA docílit potřebnou změnu územního plánu.

Autoři: Milan Prieložný, Pavel Kubíska