Aktuality

Jak právně správně vyměnit parkovací místo a sklep se sousedem?

2. 1. 2024

V nedávné době jsme pro klienta řešili situaci, jak vyměnit sklep a parkovací místo za jiné užívané jeho sousedem. Sklepy byly společnou částí budovy, k níž měli sousedé výlučné právo užívání. Parkovací místa byla v garážové jednotce, na níž měli sousedé spoluvlastnický podíl.

Za účelem výměny sklepů bylo potřeba změnit prohlášení vlastníka. Od 1. 7. 2020 platí pro tuto změnu nová pravidla občanského zákoníku.

Co se týče výměny parkovacích míst, jedná se o rozhodnutí o správě společné věci.

Optimální je změnu prohlášení vlastníka i dohodu o změně způsobu užívání věci ve spoluvlastnictví zachytit v písemné dohodě a podpisy sousedů zajistit na ní. O změně prohlášení je potřeba ještě informovat výbor SVJ, aby zajistil vyhotovení úplného znění prohlášení vlastníka a nechal jej založit do sbírky listin katastru nemovitostí.

Výměna sklepů a parkovacích stání tedy má svá pravidla, ale při jejich dodržení je výměnu možné právně zajistit během pár dnů.

Autoři: Milan Prieložný, Adam Leš