Aktuality

Fotovoltaické elektrárny bez povolení a licence

12. 1. 2023

11. ledna 2023 byla Senátem Parlamentu ČR schválena novela energetického a stavebního zákona, díky které budou umožněny výstavba a provozování fotovoltaických elektráren o instalovaném výkonu do 50 kW (včetně) bez jakýchkoli povolení stavebního úřadu a bez nutnosti licence Energetického regulačního úřadu.

Novela nyní čeká na podpis prezidentem republiky, dá se očekávat, že účinnosti nabyde v průběhu února 2023.

Senátní tisk č. 32 je k dispozici po kliknutím na tento text.

Autoři: Martin Mládek a Pavel Kubíska