Aktuality

Další úspěšná fúze

4. 4. 2022

Počátkem roku byla dokončena transformace skupiny společností zahrnující zejména vnitropodnikovou přeměnu ve formě fúze sloučením tří zanikajících společností do jedné nástupnické.

Další úspěšná fúze

Ilustrační fotografie

Transakce zahrnovala rovněž vyřešení otázky převzetí dlouhodobého úvěru, změny zástavních práv a nastavení nových vztahů v rámci skupiny. Po právní stránce se o tuto akci postarala Klára Biskupová v týmu s Eliškou Kocurkovou.