Aktuality

Zjednodušení a zrychlení restitučních řízení

7. 1. 2022

Žádal-li restituent jako náhradu za nevydané znárodněné pozemky část náhradního pozemku nově vymezenou geometrickým plánem, nebylo možné takovou část pozemku vydat bez souhlasu příslušného stavebního úřadu s dělením pozemku.

Zjednodušení a zrychlení restitučních řízení

Ilustrační fotografie

Restituenti tak v rámci soudních řízení museli spoléhat na Státní pozemkový úřad, že žádost o souhlas s dělením na stavební úřad podá a čekat, zda bude souhlas vydán. Tímto se také značně prodlužovalo samotné soudní řízení.

Soudní řízení vedené advokátní kanceláří INVICTA v jednom z takovýchto případů, skončilo až nálezem Ústavního soudu, na základě stanoviska pléna Ústavního soudu, který změnil dosavadní přístup Ústavního soudu a tím i obecných soudů k dělení pozemků bez předchozího souhlasu stavebního úřadu. Zmíněný Nález vrátil obecným soudům pravomoc v těchto případech rozhodovat samostatně (bez nutnosti vedení správního řízení před příslušným stavebním úřadem).

Restituenti tak budou při uplatňování svých nároků méně administrativně a tím i časově a finančně zatíženi.

Kolegové Eliška Kocurková a Roland Szuscik k tomuto tématu zpracovali odborný článek, publikovaný pod titulem „K pravomoci soudů rozhodnout o dělení pozemků“ řadou oborových titulů např.:

Plné znění článku, obsahující odkazy na judikaturu a právní předpisy, si můžete přečíst také přímo na webu invicta-law.cz