Aktuality

Předsmluvní odpovědnost kupujícího a náhrada škody realitní kanceláři

19. 12. 2023

Ve sporu, ve kterém jsme zastupovali realitní kancelář, jsme se po kupujícím domohli náhrady škody za porušení předsmluvní odpovědnosti z neuzavřené smluvní dokumentace.

O co ve sporu šlo?
Po dvouměsíčním jednání smluvní strany dospěly k finálnímu znění smluv ohledně koupě bytové jednotky. Kupující však těsně před podpisem oznámil, že bytovou jednotku již nemá v úmyslu koupit, protože nemá dostatek financí a chce si najít levnější byt.

Kupující přitom již na začátku celého smluvního procesu ujišťoval realitní kancelář, že se s cenou bytu seznámil, souhlasí s ní a má dostatek finančních prostředků na její koupi. Realitní kanceláři během jednání o smlouvách vznikly náklady jak na právní služby, tak na služby realitního makléře. Nemluvě o ušlé provizi z realizace prodeje.

Uvedený postup ze strany kupujícího jsme považovali za nepoctivý a odstoupení od obchodu za ukončení jednání bez spravedlivého důvodu.

Ačkoliv § 1729 odst. 1 občanského zákoníku nepamatuje výslovně na náhradu škody z předsmluvní odpovědnosti třetí straně, lze povinnost k této náhradě jednoznačně dovodit.

A jak to vše dopadlo?
Kupující nakonec své pochybení uznal a náhradu škody realitní kanceláři uhradil.

Klienta zastupovali a příspěvek zpracovali: Milan Prieložný a Michal Hybrant