Aktuality

Nový stavební zákon ve sbírce zákonů

5. 6. 2023

Dnes (5. 6. 2023) vyšla ve sbírce zákonů velká věcná novela nového stavebního zákona a zákon o jednotném environmentálním stanovisku.

Zákon o novele nového stavebního zákona vyšel pod číslem 152/2023 Sb, zákon o jednotném environmentálním stanovisku pod číslem 148/2023 Sb.

Přijaté změny stavebního práva se tak staly oficiálně součástí právního řádu.

Nový stavební zákon po zmíněné novele se použije od 1. 1. 2024 pro tzv. vyhrazené stavby a od 1. 7. 2024 pro všechny ostatní stavby. Totéž platí i pro zákon o jednotném environmentálním stanovisku.

Autoři: Milan Prieložný, Pavel Kubíska