Aktuality

Martin Mládek moderoval konferenci o novém stavebním zákonu a digitalizaci

19. 10. 2023

Nový stavební zákon a digitalizace stavebního řízení rezonují veřejným prostorem. Martin Mládek moderoval konferenci věnovanou právě těmto tématům …

V neorenesančním paláci České spořitelny se na konferenci Nový stavební zákon a digitální transformace RE pořádané remspace sešlo bezmála pět desítek hostů.

Panelisté nabídli do zmíněných problematik konkrétní praktický vhled:

  • Původní koncepci a cíle nového stavebního zákona shrnula bývalá náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, zodpovědná za řízení sekce výstavby a veřejného investování, Marcela Pavlová.
  • Pohled realitních developerů, resp. podnikatelského sektoru obecně, včetně očekávaných přínosů i úzkých míst obou témat, přinesli předsedkyně Sekce územního a regionálního rozvoje Hospodářské komory České republiky Hana Landová a ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek.
  • Zástupce ředitele Odboru digitalizace a informačních systémů Ministerstva pro místní rozvoj Petr Klán osvětlil aktuální stav digitalizace stavebního řízení a budoucí plány MMR v této oblasti.
  • Právní vymezení výše zmíněného průběžně komentoval a moderaci panelu měl na starost Managing partner advokátní kanceláře INVICTA, advokát specializovaný na stavební právo Martin Mládek.

Věříme, že konference splnila očekávání a děkujeme účastníkům za pozornost a zajímavé dotazy, panelistům za obohacující příspěvky a remspace za bezvadnou organizaci.

Těšíme se na další milá setkání a konstruktivní debatu.

Autor: INVICTA