Aktuality

Pravidelné webináře

3. 1. 2023

Kolega Jan Skoupý je lektorem pravidelných webinářů, zaměřených na katastr nemovitostí, pozemkové právo a přestupkové právo.

Účastníci, zpravidla úředníci obecních a krajských úřadů, se např. na webináři věnovaném katastru nemovitostí dovědí: Jaké jsou prostředky obrany proti jednotlivým rozhodnutím katastrálního úřadu; Jakou ochranu katastr nemovitostí poskytuje nabyvatelům a vlastníkům nemovitostí; Co je předmětem evidence v katastru nemovitostí; Jaké informace lze vyčíst v katastru nemovitostí o evidovaných nemovitostech a jejich vlastnících; Typy zápisů do katastru nemovitostí; Průběh vkladového řízení; Náležitosti vkladových listin; Nejčastější chyby při vkladu práva do katastru.

Jan Skoupý během webináře na téma Katastr nemovitostí
Jan Skoupý během webináře na téma Katastr nemovitostí (prosinec 2022)

V letošním roce Honza své portfolio rozšíří o téma Pozemkové právo z pohledu věcných a závazkových práv, v jehož rámci se bude věnovat: Půdě, pozemku, pozemkovému právu; Věci, věcným právům, katastru nemovitostí; Držbě, vlastnictví, spoluvlastnictví; Právu stavby; Služebnosti; Zástavnímu právu; Závazkovým právům, smlouvě; Darování, koupi, směně; Nájmu, pachtu; Závazkům z deliktů (náhradě škody) a závazkům z jiných právních důvodů

Tématu pozemkového práva v jeho zbývajícím rozsahu, především: územnímu plánování a stavebnímu zákonu se jako lektor začne věnovat Pavel Kubíska.

Vypsané termíny webinářů budeme pravidelně zveřejňovat, najdete je jak na tomto webu, tak na našem LinkedIn profilu.