Aktuality

Zastupování zahraniční banky při poskytnutí prvního syndikovaného úvěru v ČR.

2. 1. 2019

INVICTA zastupovala zahraniční banku v roli agenta pro zajištění při úspěšném poskytnutí prvního syndikovaného úvěru v České republice.

Právní poradenství zahrnovalo přípravu zajišťovací dokumentace a revizi úvěrové dokumentace, jakož i právní analýzu podkladů k danému úvěrovému případu.