Aktuality

Výběr dosud aktuálních podpůrných vládních opatření v souvislosti s pandemií Covid 19

24. 8. 2020

Vzhledem k množství opatření, které vláda vytvořila během posledních měsíců, jsme sepsali jednoduchý seznam dosud aktivních vládních balíčků, které je možné čerpat. V případě nejasností či právní pomoci nás neváhejte kontaktovat.

Liberační balíček II[1]. Program, kterým se podnikatelům promíjí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Zavádí institut zpětného působení daňové ztráty, posunuje termín pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, promíjí daň z přidané hodnoty u zboží, které je dodáno bezúplatně, řeší příslušenství silniční daně aj.
Program Antivirus A a B[2]. Jde o finanční kompenzace pro zaměstnavatele, kterým současná situace znemožnila přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců, kteří prokáží, že nemohou vyrábět z důvodu omezení dostupnosti nezbytných vstupů nebo že důvodem přerušení činnosti firmy je omezení poptávky po jejích výrobcích či službách. Oba dva režimy programu byly prodlouženy do 31. 8. 2020.
Záruka COVID Plus[3]. Jde o program na poskytnutí záruk za splácení úvěrů tuzemských vývozců, výrobních a obchodních podniků na provoz, pracovní kapitál, inovace a zkvalitnění výroby. Je v gesci Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP), do níž byl na krytí těchto záruk schválen mimořádný vklad ve výši 4 mld. Kč. Cílem programu je posílit likviditu velkých, exportně orientovaných podniků. Firmy o záruky mohou žádat přes své banky.
Program COVID III[4]. ČMZRB v něm ručí za úvěry od komerčních bank. Nová legislativa EU umožňuje jednodušší mechanismus, podnikatel bude jednat pouze se svou bankou. Na program bude alokováno 150 miliard korun, to znamená, že ČMZRB bude moci zaručit úvěry až v objemu 500 miliard korun a podpořit tak kolem 150 000 OSVČ a podniků zaměstnávajících až 500 zaměstnanců. Plnění ze záruky na krytí ztrát portfolia dané banky je omezeno na 30 % celkové výše úvěrů.
Odklad plateb nájemného. Nájemcům-podnikatelům je umožněno odložit nájemné o 3 měsíce do 30.6., pokud podnikatel doloží, že není schopen splácet. Na základě toho nesmí do 31. 13. 2020 dostat výpověď z nájemného z důvodu dlužného nájemného.
Program COVID – Nájemné[5]. Jde o dotační program, jehož záměrem je přispět podnikatelům na úhradu nájmů z provozovny. Podle něj stát formou dotace hradí nájemcům polovinu z celkového nájemného za duben až červen 2020. Podpora je v souladu s evropskými pravidly maximálně 10 milionů korun, nájemce mj. musí dodat potvrzení od pronajímatele o poskytnutí 30% slevy z nájmu. Nájemce tedy hradí 20 % z nájemného, 50 % přispívá stát.
Autoři: František Sedláček a Václav Havlík

[1]https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943
[2] https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus
[3]https://www.egap.cz/cs/banky-mohou-zadat-egap-o-zaruky-pro-velke-firmy
[4] https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/
[5]https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/zverejnujeme-vyzvu-k-programu-covid-_-najemne–zadat-o-podporu-bude-mozne-od-26–cervna-2020–255316/