Aktuality

Úspěšné zastupování výrobce vzduchotechniky v soudním sporu o stavební povolení.

1. 11. 2017

Kancelář INVICTA úspěšně zastupovala předního českého výrobce vzduchotechniky v soudním řízení o žalobě proti stavebnímu povolení na výstavbu výrobní haly, kdy řízení bylo po několika měsících pravomocně ukončeno a stavební povolení zachováno v platnosti.