Aktuality

Úspěšné vedení desítek restitučních sporů proti Státnímu pozemkovému úřadu.

1. 1. 2018

Tým kanceláře INVICTA už třetí rok úspěšně zastupuje držitele dosud nevypořádaných restitučních nároků podle zákona o půdě, kdy z celkového počtu 24 sporů je už třetina rozhodnuta ve prospěch restituenta. INVICTA tak napomáhá dosažení nápravy získáním náhradních pozemků a správným oceněním restitučního nároku oprávněných osob, které Státní pozemkový úřad léta odmítal uznat.