Aktuality

Transformace skupiny společností

14. 2. 2020

V únoru 2020 jsme úspěšně dokončili rozsáhlou podnikovou přeměnu skupiny společností, jejímž cílem bylo nastavit novou strukturu holdingu. Transformace zahrnovala především přeměnu ve formě rozdělení odštěpením se vznikem tří nových nástupnických společností. Do procesu se zapojilo bezmála 30 společností, byly vyčleněny tři holdingy a několik subholdingů a byly tak nově nastaveny vztahy v rámci celé skupiny.