Aktuality

Převod závodu: Lze předem určit den převodu závodu?

14. 11. 2016

V praxi se delší dobu diskutoval problém, kdy dochází k účinkům převodu závodu. Okamžik účinnosti převodu závodu je důležitý nejenom v souvislosti se změnou osoby vlastníka předmětů tvořících závod, ale je určující i pro změnu dalších právních vztahů, např. pro převod zaměstnanců na nabyvatele závodu. Často je proto klíčové den převodu závodu nejenom znát, ale být schopen jej předem určit.

Odborná veřejnost se přiklonila k tomu, že účinek převodu závodu nastává okamžikem zveřejnění dokladu o převodu závodu ve sbírce listin vedené pro kupujícího. Toto zveřejnění provádí rejstříkový soud dálkovým zpřístupněním obchodního rejstříku prostřednictvím adresy www.justice.cz. O zveřejnění žádá kupující neformálním podáním, ke kterému přiloží kopii dokladu o převodu závodu. V tomto podání lze soud požádat, aby soud založil a zveřejnil doklad o převodu závodu v určitý den. Opakovaně se však stává, že soudní úředníci tento pokyn nerespektují. K založení a zveřejnění dokladu o převodu závodu tak dochází zcela náhodně, podle toho, kdy se k založení soudní úředník dostane. Že je tato praxe nežádoucí, není nutné komentovat.

Od účinnosti právní úpravy přímých zápisů do obchodního rejstříku však našim klientům radíme, aby smlouvu o převodu závodu sepsali ve formě notářského zápisu. Příslušný notář pak bude moci doklad o převodu závodu do sbírky listin založit sám, a to v den, který klient požaduje. Ke zveřejnění dokladu o převodu závodu pak dochází okamžitě, bez nutnosti spoléhat se na rejstříkový soud. Opět se tedy prokázalo, že kde je vůle, tam je cesta!