Aktuality

Poradenství investorovi při kapitálovém vstupu do společnosti realizující projekty plazmového zplyňování.

12. 4. 2016

Tým kanceláře INVICTA zabezpečil právní poradenství investorovi při jeho kapitálovém vstupu do společnosti, která se zabývá realizací projektů plazmového zplyňování odpadů, jehož výstupem je syntézní plyn, z něhož je následně vyrobena elektrická energie a teplo. Poradenství zahrnovalo strukturování projektu, včetně posouzení daňových dopadů, právní audit cílové společnosti, přípravu a vyjednání transakční dokumentace včetně komplexní akcionářské dohody o spolupráci v rámci společného podniku.