Aktuality

Novela nového stavebního zákona a jednotné enviromentální stanovisko schváleny vládou

3. 11. 2022

Vláda 27. 10. 2022 schválila návrh novely zákona č. 28/2021 Sb., stavební zákon („NSZ“). Novela obsahuje vládou avizované změny, ruší tedy státní soustavu stavebních úřadu a ponechává pouze Specializovaný a odvolací stavební úřad pro velké infrastrukturní stavby. Pro ostatní stavby zůstane soustava stavebních úřadu shodná jako doposud, a to včetně jejich počtu. Činnost stavebních úřadů tak vyjma vyhrazených staveb budou stále vykonávat obecní a krajské úřady v přenesené působnosti.

Spolu s novelou NSZ vláda schválila i návrh zákona o tzv. jednotném enviromentálním stanovisku. Toto stanovisko shrne do jednoho závazného stanoviska všechny požadavky všech dotčených orgánů řešících různé prvky ochrany životního prostředí. Jednotné enviromentální stanovisko nahradí i posouzení vlivu záměru na životní prostředí, tzv. EIA, neboť ji do sebe zahrne.

Získání kladného jednotného enviromentálního stanoviska bude podmínkou pro následné vydání stavebního povolení. Stavebník si bude moci vybrat, zda o jeho vydání bude žádat přes stavební úřad spolu s podáním žádosti o vydání stavebního povolení, nebo o něho požádá samostatně a k žádosti o stavební povolení jej dodá.

Těmito kroky se vláda odchyluje od principu jedno řízení, jedno razítko, neboť proces vydání stavebního povolení dezintegruje dalším procesem pro vydání jednotného enviromentálního stanoviska, jehož vydání bude upravovat samostatný zákon.