Aktuality

Kolegové panelisty konference Města budoucnosti

1. 11. 2023

Martin Mládek a Pavel Kubíska vystoupili na konferenci Města budoucnosti, pořádané Bonafide v C.A.M.P.

Pavel Kubíska se v panelu Udržitelná výstavba, vyjadřoval mimo jiné k:

 • Legislativnímu vymezení „udržitelná výstavby“
 • Důsledkům rozšíření systému emisních povolenek na budovy
 • ESG reportingu stavebních a developerských společností
 • Cirkulární ekonomice ve stavitelství
 • Neustále se zpřísňujícím požadavkům na energetickou náročnost budov

V navazujícím panelu Nová energie pro města, přinesl Martin Mládek pohled advokáta na témata:

 • Co městům a jejich obyvatelům umožňuje současná legislativa co do většího využití OZE
 • Co přinese tzv. Lex OZE II a Lex OZE III., tedy komunitní energetika a možnosti akumulace energie
 • Jak v ČR fungují PPA kontrakty
 • Co je již známo o tzv. akceleračních zónách, místech, kde by mělo být snazší získat povolení pro stavbu OZE, především větrných elektráren
 • Jak konkrétně budou města moci využít tzv. plánovací smlouvy pro zajištění/výstavbu OZE

Děkujeme:

 • Divákům za pozornost
 • Týmu Bonafide za skvělou organizaci
 • Michale Hergetové za profesionální moderaci
 • CAMP za úžasné zázemí
 • Spolupanelistům Jiřímu Dobiášovi, Janu Růžičkovi a Janu Řežábovi; Pavlu Boreckému a Vlastimilu Vyskočáni za spolupráci
 • Všem dalším vystupujícím za jejich přínosné a inspirativní příspěvky

Velmi oceňujeme zpracování konference do „videopodoby“, která díky TVize umožní další šíření a sdílení diskusí.

Věříme, že akce byla pro všechny účastníky stejně přínosná jako pro nás a těšíme se na další podobná setkání.

Autor: INVICTA