Aktuality

Klára Biskupová advokátkou

15. 5. 2021

Klára Biskupová advokátkou

Fotografie je ilustrační

Advokátní slib

Klára Biskupová 7. dubna 2021 úspěšně složila advokátní zkoušku. Advokátní slib, jímž je podmíněn zápis do seznamu advokátů, následoval o měsíc později, 12. května.

Jako advokátka se bude i nadále věnovat zejména obchodnímu právu a korporátní agendě, problematikám, na něž je zaměřena již od konce roku 2018, kdy do INVICTA nastoupila jako koncipientka.

Klářinými nejbližšími spolupracovníky zůstávají advokátka Kamila Janoušková a zakladatel INVICTA, advokát Martin Mládek.