Aktuality

INVICTA na Stavebním fóru

19. 8. 2021

Zakladatel advokátní kanceláře INVICTA Martin Mládek, byl jedním z pěti panelistů Stavebního fóra, věnovaného novému stavebnímu zákonu.

INVICTA na Stavebním fóru

Zakladatel INVICTA, advokátní kancelář Martin Mládek vystupuje na Stavebním fóru s příspěvkem Nový stavební zákon - Jak postupovat příštích 18 měsíců

Spolu s náměstkyní pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj Marcelou Pavlovou, výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí Radkou Vladykovou, zakladatelem a CEO PASSERINVEST GROUP Radimem Passerem a hlavním ekonomem TRINITY BANK Lukášem Kovandou, nabídl bezmála padesátce účastníků z řad odborné veřejnosti vhled do problematiky nové legislativy.

Cílem příspěvku nazvaného Nový stavební zákon – Jak postupovat příštích 18 měsíců, bylo komunikovat praktické okolnosti, související například s přechodnými ustanoveními v oblastech projektové dokumentace a postupu v řízeních nebo s plánovacími smlouvami.

Samostatný bod byl věnován vlivu nového stavebního zákona na územní plán Hlavního města Prahy, zejména pak jeho vlivu na prodloužení lhůty pro Metropolitní plán a rušení stavebních uzávěr.

Tým advokátní kanceláře INVICTA se tématu nového stavebního zákona velmi intenzivně věnuje, výstupy práce budou pravidelně publikovány v odborných médiích, na webu kanceláře a jejích profilech na sociálních sítích Facebook a LinkedIn.

Prohlédněte si: