Aktuality

Aktuální dění v oblasti veřejných zakázek

10. 10. 2022

Pavel Kubíska se minulý týden zúčastnil dvojice konferencí na téma Veřejné zakázky. Hlavním cílem obou setkání bylo představit nové trendy a směřování veřejný zakázek a jejich dopad na plnění strategických veřejných zájmů. Probírány byly také kontrola a vyhodnocování veřejných zakázek a to jak z pohledu zadavatele, tak z pohledu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Díky neustálému sledování aktuálních trendů jsme připraveni našim klientům z řad soukromého i veřejného sektoru poskytovat v oblasti veřejných zakázek komplexní právní servis, počínaje zadáváním až po nastavení systému vyhodnocování, tzv. contract management. S klienty konzultujeme také budoucí vývoj v oblasti veřejných zakázek a vliv, který na činnost klientů může mít.